Kontakt email: webshop (at) manakin.hr
Kontakt telefon: +385 97 724 7919


Informacije o trgovcu:

Tvrtka davatelja usluge: Manakin  d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB – 95051215840

MBS – 060308111

Broj računa kod OTP BANKA, IBAN: HR8025000091101219638

Sjedište obrta ili pravne osobe davatelja usluge: Put Ribnjaka 13., 21310  OMIŠ

Kontakt podatke davatelja usluge: Marin Kujundžić, direktor e-mail: marin@manakin.hr

Adresa: Radnička cesta 1a., Zagreb.

Osnivači/članovi društva: Marin Kujundžić, OIB: 06933135319

Broj sudskog javnog registra u koje je davatelj usluge upisan te podatke o registru:

Trgovački sud u Splitu, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-16/6150-2 od 23. lipnja 2016. godine.

Nadležnom tijelu: Nadležni sud – Trgovački sud u Splitu.